IJzermondingwandelroute

13 km

 

Themawandeling van de belle epoquevilla's in Westende-bad naar de Ijzermonding via het strand (ex-camping Cosmos) terug naar het Grand hotel Bellevue (De Rotonde)

 

Eerst wordt een kaart getoond met de gehele route. Het driehoekje is het startpunt.

Daarna wordt de route in delen besproken en worden er gedetailleerde kaarten getoond.

 

 

 

 

 

30 m

1

Cottages

In de vroege 20ste eeuw werden veel gebouwen opgetrokken in zogenaamde cottagestijl. Het is een bouwstijl gebaseerd op de plattelandswoningen in Engeland en Normandië, vandaar dat men ook vaak van Anglo-Normandische stijl spreekt. De drie gebouwen hier zijn er een typisch voorbeeld van en zijn dan ook als monument beschermd.
Enkele typerende kenmerken zijn de wit geverfde bakstenen gevel, die versierd is met gekleurde onderdelen die houten vakwerk suggereren. Inderdaad, in de cottagestijl heeft het vakwerk geen constructieve functie meer, maar louter een esthetische. Verder werkt men vaak met in- en uitspringende muurpartijen, zoals erkers en balkons.
Meestal worden cottages bedekt met een zadeldak met rode pannen. Dergelijke gebouwen werden vooral door rijkere burgers opgetrokken als buitenverblijf aan de kust. De handelszaken op de gelijkvloerse verdieping zijn dan ook meestal latere verbouwingen.
De cottagestijl heeft aan de kust haar populariteit onder meer te danken aan het feit dat ze een 'landelijke' uitstraling had. Het kusttoerisme van de late 19de en vroege 20ste eeuw betekende voor de rijkere middenklasse dat ze zich konden terugtrekken in een gezonde en natuurlijke omgeving. Deze twee aspecten waren belangrijke motieven voor een vakantie aan zee, men probeerde dan ook de architectuur op dit ideaal af te stemmen.
Meer informatie

 

 

30 m

2

burgerwoningen

Deze drie burgerhuizen (Oorlogsinvalidenlaan 4-6, Portiekenlaan 14) zijn quasi identiek. Ze werden ontworpen in de jaren 1930 door architect Pierre Vandervoort (afkomstig van Westende).
De architect koos voor een moderne vormgeving, aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid. Kubische volumes die in en uit het gevelvlak springen, geven de gevel een levendige aanblik en creëren voor de bewoners tegelijk meer ruimte.
De panden zijn als één geheel ontworpen, dit zien we onder meer aan het feit dat de twee rijhuizen elkaars spiegelbeeld zijn.
Oorspronkelijk hadden alle gevels dus ook eenzelfde kleurafwerking. Het hoekhuis heeft de naam 'Rosi', dat lezen we op een plaatje boven de deur. Hier is de architecturale afwerking nog meer uitgesproken dan bij de twee rijhuizen.
'Rosi' heeft een beletage boven een halfondergrondse kelder, waardoor het net iets hoger is dan de andere twee gebouwen. Ook is er om de hoek een sierlijk oculus, een rond raam, aangebracht.
Meer informatie

 

 

30 m

3

Appartementsgebouw

Dit modernistisch getint appartementsgebouw werd in 1936 gebouwd naar een ontwerp van de Westendse architect Roussel. De vormgeving is relatief sober. De plint van het gebouw is in rode baksteen gelaten, terwijl de rest van de gevels afgewerkt is met een witgeschilderde beraping. Boven de toegangsdeur is een bas-reliëf aangebracht dat een boot voorstelt, een directe link met de zee.
Meer informatie

 

 

163 m

4

residentie 'Westendia'

Vandaag zijn er in het gebouw verschillende appartementen ondergebracht. Residentie 'Westendia', zoals het nu heet, is sinds 2002 een beschermd monument.
Dit hoekpand werd in 1921 heropgebouwd. Het oorspronkelijke gebouw werd namelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd.
Het is architect Roussel die instond voor de heropbouw van dit grootwarenhuis. De architect heeft er hier duidelijk voor gekozen het gebouw te doen opvallen.
De gevel is zeer kleurrijk dankzij de afwerking met gele en rode baksteen en groen en zwart geglazuurde tegels. De plint is opgebouwd uit blauwe hardsteen en het dak is een pseudomansardedak, belegd met leien.
Als extra versierend element heeft de architect de hoektravee als houten erker uitgewerkt en is de ganse gelijkvloerse verdieping overluifeld. Ook het schrijnwerk van dit pand is elegant uitgewerkt.
De architectuur moest hier helpen om kooplustigen de winkel binnen te lokken. Om veel stapelruimte voor de handelswaar te creëren werd het pand volledig onderkelderd en is er ook een entresol boven de gelijkvloerse verdieping gemaakt.
Meer informatie

 

 

316 m

5

villa 'Mirandola'

Villa 'Mirandola' werd in de jaren 1920 gebouwd naar een vooroorlogs ontwerp. De architect was J. Picquet, afkomstig uit Brussel. Opmerkelijk aan dit ontwerp is de uitwerking van de hoektravee. Deze is sterk beglaasd, afgerond en afgedekt met een bolvormige torenhelm. Ook de kamers aan de straatzijde hebben een mooi uitzicht dankzij de boveneen geplaatste loggia's. Hier zit men tegelijk beschut tegen wind en regen.
De gevel van dit burgerhuis is afgewerkt met gele siertegels, de daken zijn bedekt met leien, die hiermee mooi contrasteren.
Sinds 2001 is dit gebouw beschermd als monument.
Meer informatie

 

 

316 m

6

villa 'Shamrock'

'Shamrock' is een burgerhuis uit de vroege 20ste eeuw, het werd kort na de Eerste Wereldoorlog gebouwd.
De architect koos hier voor de cottagestijl, we zien dit aan de houten sierelementen op de borstwering van de erker, die over twee verdiepingen doorloopt.
Om ook vanop de bovenste verdiepingen een mooi uitzicht te hebben, zijn deze afgewerkt met een balkon en een dakvenster. De blauwe hardsteen waarmee de gelijkvloerse verdieping afgewerkt is, geeft het geheel een luxueuze uitstraling.
Ook dit pareltje is sinds 2001 als monument beschermd.
Meer informatie

 

 

378 m

7

Beschermde villa's

Dit rijtje villa's is opnieuw een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Hier was het architect François Roussel die de ontwerpen tekende in de stijl die toen aan de kust zeer populair was, de cottagestijl. Deze stijl was zeer populair bij de kusttoeristen, het had iets exotisch en natuurlijks en gaf hun villa net dat beetje extra, dat het vakantiegevoel compleet moest maken. In de kustgemeente De Haan treft men de hoogste concentratie cottagewoningen aan.
Deze villa's zijn een mooi voorbeeld van buitenverblijven in de vroege 20ste eeuw. Veel rijke burgers uit het binnenland hadden hier een eigen villa, waar ze dan in de zomer kwamen verblijven. Kusttoerisme was aanvankelijk vooral een zaak van de elite, die weliswaar hun huispersoneel meenam naar het buitenverblijf, maar dan vooral om 'monsieur' en 'madame' ook aan zee op hun wenken te bedienen.
De 'mode' van het zomertoerisme werd in ons land ook door de koninklijke familie gestimuleerd: Leopold I liet een residentie in Oostende optrekken, waarvan vooral zijn zoon, koning Leopold II gretig gebruik zou maken. Deze koning moedigde de burgemeester van Oostende zelfs aan 'Engelse wijken' op te trekken.
Qua indeling vinden we eenzelfde soort architectuur terug als in de steden: beletagevilla's waarbij de vertrekken van het dienstpersoneel voornamelijk halfondergronds terug te vinden zijn. Een cultuur die vandaag verdwenen is, maar waarvan de architectuur bewaard kan blijven dankzij hun status van beschermde monumenten.
Meer informatie

 

 

378 m

8

burgerwoning 'Butterfly'

'Butterfly' staat te lezen op de bordestrap van deze burgerwoning. Het is de naam die de eigenaars aan hun buitenverblijf aan zee gaven. Het werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd door een architect die afkomstig was van Westende, François Roussel.
Het huis heeft een beletage, het souterrain is in blauwe hardsteen afgewerkt. De rest van de gevel is volledig gecementeerd, er zijn schijnvoegen in de cementlaag aangebracht om stenen te suggereren.
De bovenste bouwlaag werd versierd met leien, zo wordt de indruk gewekt dat het huis een mansardedak heeft, de aandachtige kijker merkt echter op dat het huis afgedekt is met een plat dak. Er is ook aandacht besteed aan de afwerking van de muuropeningen en het schrijnwerk, de boogjes hebben misschien wel iets van vlindervleugels, wat de naam van de woning zou kunnen mee verklaren.
Meer informatie

 

 

378 m

9

'La Josette'

Deze woning is een zeer sierlijk exemplaar. De architect is een Brusselaar, Symons. Het huis werd in 1921 gebouwd, naar een ouder ontwerp. Hoewel er wel enkele verwijzingen naar de cottagestijl zijn, kunnen we hier onmogelijk van een zuivere cottage spreken.
'La Josette', zoals de woning heet, heeft meer in haar mars dan dat. Zo verwijzen de omlijstingen van deuren en vensters, de ovale raampjes op de eerste verdieping en de vormgeving van het pseudovakwerk van de erker naar de art nouveau.
Sinds 2001 is dit burgerhuis opgenomen op de lijst van beschermde monumenten.

Meer informatie

 

 

378 m

10

Le Gui

Dit charmant burgerhuis dateert uit de wederopbouwperiode na de Eerste Wereldoorlog. Het werd ontworpen door architect Picquet, wat we ook kunnen aflezen uit de signatuur onderaan de gevel. Vanop het bordes van de beletage kunnen de bewoners de passanten bekijken en rustig keuvelen.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er in de Priorijlaan ook een klooster zou komen, maar daar hebben de wereldoorlogen een stokje voor gestoken. Langs deze laan zijn er verschillende villa's en cottages bewaard, de meeste dateren uit de jaren 20 en zijn heropgebouwd naar vooroorlogse plannen.

Meer informatie

 

 

1.1 km

11

Grand Hôtel Belle Vue - De Rotonde

De stedenbouwkundige aanleg en het stratenplan van Westende werden ontworpen door de architecten Octave Van Rysselberghe en Paul Otlet. Tijdens de twee wereldoorlogen ging hier echter veel van verloren. Er werd bovendien ook veel gesloopt om aan de noden van het toerisme te kunnen voldoen.
Vandaag overleeft er nog een uniek ontwerp van Van Rysselberghe in zogeheten premodernistische stijl. Het is een mijlpaal in zijn oeuvre, dat voorheen eerder aanleunde bij het eclecticisme en de art nouveau.
In dit ontwerp van rond 1910 laat de architect een strak volumespel primeren. Het is een sobere architectuur, waar de constructieve bouwdelen volledig zijn opgetrokken in gewapend beton. Toch is het geen 'ascetische architectuur', maar vinden we er verwijzingen naar de architectuurgeschiedenis in terug: Van Rysselberghe hecht duidelijk belang aan symmetrie en gevelritme en werkt op de gelijkvloerse verdieping zelfs met 'antieke' zuilen... Er zijn dus duidelijke italianiserende elementen aanwezig. De drieledige indeling van de vensters verwijst zelfs naar de renaissance-architectuur van Andrea Palladio.
Door het geheel een wit aspect te geven, wordt het vormenspel en de strakheid nog benadrukt. Na de gedeeltelijke vernielingen tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw hersteld en zelfs nog modernistischer aangekleed. Waar voorheen een rood pannendak de mansardeverdieping bekroonde, werd dit tijdens het interbellum vervangen door een vijfde bouwlaag.
De oorspronkelijke functie als hotel werd in de loop van de tijd gedeeltelijk vervangen door een permanente woonfunctie : vandaag zijn er in het hoofdvolume geen hotelkamers, maar appartementen.
In de rotonde zelf, de halfcirkelvormige uitbouw, zijn er nog 11 hotelkamers en een restaurant dat ook toegankelijk is voor niet-hotelgasten.
Dit meesterwerk van Van Rysselberghe werd in 1983 als monument beschermd. In 1997 kreeg het nog een volledige opknapbeurt.
Meer informatie

 

 

1.67 km

12

villa 'Les Clochettes'

Dankzij een vrij recente aandacht voor interbellumarchitectuur is ook deze villa in 2002 als monument beschermd.
De villa werd heropgebouwd in de jaren 1920, nadat hij beschadigd was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het geknikte zadeldak waaronder pseudovakwerk aan de voorgevel, de dakkapellen, de driezijdige erkers: het zijn slechts enkele elementen die verwijzen naar de Anglo-Normandische invloed in de architectuur, die we beter kennen als 'cottagestijl'.
De benedenverdieping van 'Les Clochettes' is opgetrokken uit blauwe hardsteen, de gevels daarboven zijn uit gele sierbaksteen.
Vandaag is 'Les Clochettes' eenzaam bewaard gebleven tussen de nieuwere appartementsgebouwen, in de vroege 20ste eeuw moet onze kust echter nog bezaaid geweest zijn met dergelijke pareltjes.
Meer informatie

 

 

1.67 km

13

'La Mascotte'

De cottages "La Mascotte" werden in 2002 als monument beschermd. Het zijn heropgebouwde burgerhuizen, in 1923 ontworpen door de architecten A. Neirynck en Lafontaine. Opnieuw is hier gebruik gemaakt van de toen erg populaire cottagestijl, die we regelmatig aan de kust tegenkomen. De mansardedaken en de houten balkons, evenals het pseudovakwerk op de bovenste verdieping, geven de gevels een levendig uiterlijk.
Meer informatie

 

 

2.52 km

14

Lac aux Dames

Deze blok bevat 30 appartementen en is genoemd naar het openluchtzwembad (zie foto uit de oude doos) dat zich hier tot 1986 achter bevond, de zogenaamde 'Lac Aux Dames'.
In 1935 werd het zwembad met zeewater gebouwd, het eerste in zijn soort aan de kust, onder impuls van de toenmalige zwemkampioen Martial van Schelle. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze sport- en zakenman in het Fort van Breendonk geëxecuteerd.
Het zwembad- en restaurantcomplex werd ernstig beschadigd tijdens deze oorlog en in 1986 besliste men het volledig te slopen. De appartementen met dezelfde naam bleven staan... Ze zijn een ontwerp van architect Maurice De Nève uit 1953.
Meer informatie

 

 

3 km

15

Calidris

Dit gebouw werd in 1900 opgericht door de Brusselse filantropische vereniging 'Les Marçunvins'. Deze vereniging werd gesticht in 1875 en bood financiële steun aan jonge studenten. Later organiseerden ze ook vakantiekolonies voor zwakke kinderen. De locatie in Westende was dan ook ideaal gelegen omwille van de gezonde zeelucht.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit home met de grond gelijk gemaakt. In 1930 werd het echter heropgebouwd en nadien ook uitgebreid. Het hoofdgebouw werd ontworpen door de Brusselse architecten Govaerts en Van Vaerenbergh. Het is een mooi voorbeeld van modernistische architectuur: het gebouw is slechts twee bouwlagen hoog, heeft een plat dak en is volledig wit geschilderd. Afgeronde en scherpe hoeken wisselen elkaar speels af. De alleenstaande klassenvleugel, in aansluitende bouwtrant, dateert uit 1935 en werd ontworpen door architect Evers.
Beide gebouwen werden in 1960 verbonden door een tussenbouw naar ontwerp van architect Paul Vincent. Hierbij is zoveel mogelijk met hout gewerkt om de constructie zo licht mogelijk te houden. In de bakstenen wanden zijn gaten uitgespaard op verschillende hoogtes zodat de kinderen doorheen de muur de zee kunnen zien.
Het geheel is prachtig gelegen temidden de duinen en wordt vandaag opnieuw gebruikt als verblijfsaccommodatie voor groepen en scholen. Er is ook een tentoonstellingsruimte en een cultureel centrum.
Meer informatie

 

 

3 km

16

Sint-Laureinsstrand

Het Sint-Laureinsstrand in Westende is in de landschapsatlas opgenomen. Deze landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen in Vlaanderen, die wordt bijgehouden door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed. Hierin lezen we over het Sint-Laureinsstrand dat het in verbinding staat met de Ijzermonding en een wel zeer specifieke duinvorming vertoont. Hier is er nog actieve zandverstuiving, zodat windgaten en andere actieve windverstuiving het strand hier vorm geven. Er zijn enkele kleinere golfbrekers aanwezig en het strand wordt van de Sint-Laureinsduinen gescheiden door een lage dijk die een restant is van de zogenaamde Atlantikwall.
Men tracht hier de natuurlijke situatie te herstellen door een natuurherstelplan: het strand wordt manueel gereinigd, zodat niet alle 'vuil' in een beweging wordt verwijderd. Er gebeurt een selectie waarbij men wier, hout en schelpen laat liggen om zo de natuurlijke vegetatie meer kans te geven.
De strandzone wordt binnenkort opgefleurd met een nieuwe watersportclub die de oude containers en het sanitaire blok zal vervangen.
Meer informatie

 

 

3.05 km

17

steunpunt Seydlitz

Steunpunt Seydlitz maakt deel uit van de Atlantikwall, de Duitse kustbescherming van tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hier stond destijds een kustbatterij met zes kanonnen, opgesteld op open beddingen. Daarnaast waren er ook manschappenbunkers en een keukenbunker. De lange, dikke betonmuur is een antitankmuur. Daarnaast zijn er ook twee tobruks bewaard gebleven. Het zijn bunkers die gekenmerkt worden door een rond mangat langs de bovenkant. Rond deze ingang zat een rail in de betonkraag ingewerkt, waarop ofwel een deksel gelegd werd, ofwel een roterend statief waarop een mitrailleur geplaatst was. Vaak vees men ook tankkoepels van buitgemaakte tanks af, die dan hierop gemonteerd werden.
De meeste resten zijn vandaag verzand, in de jaren 1980 zijn er ook een aantal bunkers afgebroken. De site werd wegens haar historische waarde als monument beschermd in 2007.
Meer informatie

 

 

 

 

 

3.98 km

18

Duitse observatiebunker

Op dit terrein legden de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog een ganse legerbatterij aan als onderdeel van de zogeheten Atlantikwall.
Er zijn 6 zogeheten Wellblechbunkers terug te vinden, waarvan de basisconstructie uit gebogen metalen platen bestaat waarrond dan beton gegoten is, 6 betonnen verblijven en de grote vuurleidingspost die ook als observatiebunker diende.
De site werd aan het begin van de oorlog gebouwd en was in 1943 reeds buiten gebruik. In de Wellblechbunker dichtst bij de vuurleidingspost is nog een opschrift bewaard dat de soldaten vertrouwen moest inboezemen: "In Herrgotts Händen liegt dies Haus, böse Geister kehren aus!".
Jarenlang diende de grote bunker als uithangbord van Camping Cosmos, wat te merken is aan het andere opschrift 'Club des Girafes' (mét spelfout...).
Aan de Kalkaartweg te Leffinge ligt een bunker die er bijna exact hetzelfde uitziet als deze.
Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 km

19

Yseland

In deze woning woonde de laatste Westendse Ijslandvaarder, Pol Corteel (1879-1968). Het is een typische kleine visserswoning, die onlangs volledig gerestaureerd werd.
Het huis werd in 1905 gebouwd en is een van de weinige getuigen in de streek van de ooit levensnoodzakelijke Ijslandvaart in deze streek.
Meer informatie

 

 

 

 

 

11.3 km

20

Camping Cosmos

Van ongeveer 1960 tot 2004 bevond zich op deze strook duinen de beruchte Camping Cosmos. De camping dankt zijn bekendheid ook en vooral aan het feit dat hij in 1996 nog als locatie en onderwerp diende voor de gelijknamige film van Jan Bucquoy.
Vandaag is de camping opgedoekt omdat het gebied eigenlijk op de plannen van ruimtelijke ordening aangegeven is als natuurgebied. En niet zonder reden: deze duinengordel, ook wel de zeewerende duinen genoemd, licht het dichtst bij zee en is dus van enorm belang om het achterland tegen overstromingen te beschermen.
Daarom kocht de Vlaamse overheid de duinen op en verwijderde alle campingresten. Het zand werd zelfs gezeefd om zoveel mogelijk puin en afval te verwijderen en de duinen zo goed mogelijk in hun natuurlijke toestand te herstellen en te laten aangroeien.
Daarnaast heeft men er ook voor gezorgd dat er op beperkte manier ook recreatie mogelijk is en men het gebied via wandelpaden kan verkennen. Ook de batterij bunkers uit de Tweede Wereldoorlog is vrij te bezoeken.
Meer informatie

 

 

11.7 km

21

Sint-Laurentiuskerk

De oorspronkelijke kerk lag eigenlijk op het terreintje waar nu auto's parkeren, op het vroegere kerkhof werd de huidige kerk gebouwd in 1922, na de vernielingen van tijdens WO I.
De kerk is neogotisch en werd ontworpen door het Oostendse architectenduo Pil en Carbon. Tegenover de oude kerk lag het hof van de heren van Westende (het domus Weinini).
Vandaag staat er een nieuwbouw, van de oorspronkelijke walheuvel met opper- en neerhof is dus niks meer te bespeuren.
Meer informatie

 

 

12.5 km

22

Boondijk

Vanop de Badenlaan kunnen we een dijk zien, die evenwijdig loopt met de huidige Duinenlaan. De naam van de dijk, Boondijk, is een verbastering van de oorspronkelijke naam Bovendijk.
De dijk werd namelijk 'boven' d.w.z. 'ten noorden van' de bewoning aangelegd, meer bepaald ter bescherming tegen duinverstuivingen. Deze dijk is ongeveer 800 m lang en 25 m breed. Verstuivend duinzand was langs de volledige kustlijn een ernstig probleem.
Hier in Westende was men echter tijdig met de bouw van deze Boondijk, zodat de schade beperkt bleef. Meer naar het oosten toe, in Walraversijde, werden de duinen pas verstevigd na de dramatische duinverstuiving in 1394 die het volledige dorp onder het zand deed verdwijnen.
Het was toen Filips de Stoute die rond 1395 maatregelen ter bescherming van de duinen nam : hij liet de konijnenplaag aanpakken (konijnen ondergroeven de duinen volledig zodat ze hun stevigheid verloren) en vaardigde een verbod uit om de duinen nog te verpachten als landbouwgrond of als weiland.
De Boondijk staat weergegeven op de kaart van het Brugse Vrije door Pourbus en zou vóór 1459 aangelegd zijn. Deze dijk is nog grotendeels bewaard gebleven, maar is als landschapselement niét beschermd waardoor een deel al in 2001 verdween onder een verkavelingswijk.
Meer informatie

 

 

12.5 km

23

'Marie Joseph'

Vandaag de dag wordt het als een troef gezien wanneer nieuwbouwprojecten het in zich dragen gebruikt te kunnen worden voor verschillende functies. Dit gebouw hier heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, ook al heel wat verschillende functies gehad.
'Marie-Joseph', zoals het gebouw heet, werd aanvankelijk, in 1925, gebouwd als familiepension. Na de Tweede Wereldoorlog werd het in gebruik genomen als kraamkliniek en vanaf de jaren 1950 was er een kinderhome in ondergebracht. Vandaag is het in gebruik als hotel en wie weet wat de toekomst nog allemaal brengt.
Het gebouw is namelijk als monument beschermd en is bovendien opgenomen in het dorpsgezicht Westende-Bad. Beide beschermingen houden onder meer in dat het gebouw niet zomaar mag worden afgebroken of gewijzigd zonder voorafgaande toestemming.
Van buitenaf ziet het gebouw er vrij eclectisch uit met zijn kleurrijke gevel- en dakenpartijen. De hoektorentjes en het pseudovakwerk verlenen het geheel zelfs een speels uiterlijk.
Meer informatie

 

 

13.1 km

24

Sybaris

Villa Sybaris is een gaaf bewaard exemplaar van de cottagestijl uit de jaren 1920. Men heeft hier veel met pseudovakwerk en wisselende daken kunnen spelen omdat het een hoekpand betreft.
De onderbouw van de villa is opgetrokken uit blauwe hardsteen, daarboven is de gevel uit baksteen opgebouwd die door beraping een oneffen oppervlak heeft gekregen.
Het 'vakwerk' bestaat uit bruin geschilderde banden. Dit is een typisch element van de cottagestijl: waar men in traditionele vakwerkbouw houten stijlen en regels aantreft, is bij de cottagestijl niet zozeer het materiaalgebruik maar wel de suggestie ervan van belang.
Het gebouw valt op door het spel met puntgevels, de erkers onder luifels en de grote loggia op de hoek, die de bewoners een groot uitzicht verschaft. Op de halfondergrondse verdieping woonde het dienstpersoneel.
Deze villa is als monument beschermd sinds 2002.
Meer informatie

 

 

 

 

 

13.3 km

25

'Villa Sporta'

'Villa Sporta' is een beschermd monument. Langsheen de Portiekenlaan en de Distellaan vinden we verschillende beschermde gebouwen terug, wat er op wijst dat deze straten hun karakter van de vroege 20ste eeuw vrij goed bewaard hebben. Hier kunnen we met andere woorden nog een beetje de sfeer opsnuiven van hoe de stad er voor de vroege kusttoeristen uitzag. Geen hoge appartementsgebouwen, maar kleine, charmant vormgegeven burgerhuizen, winkels en hotels waren toen norm.
Dit hoekhuis werd gebouwd in 1924. Verschillende sierelementen verwijzen naar een Anglo-Normandische invloed, ook gekend als cottagestijl. Vooral de bovenste verdieping vertoont hier pseudovakwerk.
Meer informatie

 

 

13.3 km

26

Distellaan

De Distellaan is de belangrijkste oostwestas van deze badstad. Ze loopt evenwijdig met de zeedijk. Hier zijn dan ook verschillende appartementsgebouwen en villa's terug te vinden die Westende mee vorm gaven tijdens de opkomst van het kusttoerisme. Daarnaast is de Distellaan ook al een eeuw lang de thuis van hotels en allerlei winkeltjes.
De straat verbindt als het ware twee tennispleinen met elkaar: dit van de Priorijlaan (oost) en dit van de Franselaan (west). Tennis was, naast golf, een van de belangrijkste tijdverdrijven bij de rijkere toeristen.
Meer informatie

 

 

13.3 km

27

'Villa Alice' = Hotel Classic

Dit burgerhuis is een beschermd monument sinds 2002, het gaat om een cottage die in 1923 werd heropgebouwd naar een ontwerp van architect Oscar Dumon uit 1910.
Het heeft een charmante gevel waarvan de plint uit blauwe hardsteen is en het parement uit gele sierstenen met donkere versierende banden. Het pseudovakwerk op de 2de verdieping en aan de puntgevel bestaat uit cementreliëf. Het dak van de erker dient tegelijk als vloer van een balkonnetje, dat op zijn beurt overdekt wordt met een leien luifel.
Terwijl het burgerhuis aanvankelijk ontworpen werd als privéwoning, is het vandaag in gebruik als hotel.
Meer informatie

 

 

 

home