Belgische kust: Middelkerke: vakantiewoning in Residentie Excelsior

 

 

Model huurovereenkomst

 

 

Woord vooraf:

Een aantal persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon en bankrekeningnummers worden uit zelfbescherming niet op de website geplaatst. Uiteraard worden die u medegedeeld bij het afsluiten van een contract.

 

 

Huurovereenkomst vakantiewoning


Tussen


Carine ...
(hierna te vernoemen de verhuurder)
en
...
(hierna te vernoemen de huurder)

 

is overeen gekomen wat volgt:

 

Voorwerp

De verhuurder verhuurt voor vakantiedoeleinden de voor 2 personen volledig uitgeruste en bemeubelde studio nr.  46 in residentie Excelsior, te Arthur De Greefplein 11, 8430 Middelkerke, België,
(hierna te vernoemen het gehuurde)


Duur

De huur wordt afgesloten voor de periode van ...

 

 

Prijs

De huurprijs (exclusief kosten)  bedraagt € ...

Kosten zijn: verbruik van water en elektriciteit volgens de tellers en € 2.50 belastingen per dag, ongeacht het aantal huurders.

 

Boekings- en reserveringsvoorwaarden:

Binnen de 7 dagen na het doormailen van het door de eigenaar ondertekende contract wordt het voorschot van 30% gestort  op de  rekening van de verhuurder.

Tevens wordt het contract ook door de huurder gedateerd en ondertekend en  naar de verhuurder teruggestuurd  per mail (PDF) naar ... of per post naar ....
Dit dient vergezeld te worden van een fotokopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de huurder.


Pas nadat de verhuurder het contract, de fotokopie van paspoort of identiteitskaart en het voorschot  heeft ontvangen, wordt de reservering definitief.

 

Er wordt een waarborgsom gevraagd van € 200, te storten met het saldo van de huurprijs.
Het restant (overige 70% van de huursom samen met de waarborg)  dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn bijgeschreven.

 

Reserveringen voor een verblijf binnen de 6 weken, worden onmiddellijk volledig, samen met de waarborg en de belastingen verrekend.


De niet-betaling van dit bedrag (saldo huurprijs, waarborg en belastigen) uiterlijk zes weken voor het vertrek, houdt automatisch in dat de huur wordt geannuleerd, waarbij de verhuurder het voorschot ten titel van schadevergoeding kan behouden.
Als er geen schade of vervreemding is van de studio en inboedel zal de ve rhuurder binnen de maand na verhuurperiode de waarborg terugstorten aan de huurder. Dit bedrag wordt verminderd met de kosten voor het verbruik van water en elektriciteit.

 

 

Annulering

Bij niet-tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de gereserveerde vakantie te annuleren. Het reeds betaalde voorschot wordt dan niet gerestitueerd. Indien de huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd. Hij blijft echter het volgende bedrag verschuldigd:

  • 30% van de reissom bij annulering tussen reservering en 6 weken voor aanvang van de huurperiode.
  • 40% van de reissom bij annulering tussen 6 weken en 5 weken voor aanvang van de huurperiode.
  • 50% van de reissom bij annulering tussen 5 weken en 4 weken voor aanvang van de huurperiode.
  • 60% van de reissom bij annulering tussen 4 weken en 3 weken voor aanvang van de huurperiode.
  • 75% van de reissom bij annulering tussen 3 weken en 2 weken voor aanvang van de huurperiode.
  • 90% van de reissom bij annulering tussen 2 weken en  1 week voor aanvang van de huurperiode.
  • 100% van de reissom bij annulering in de laatste week voor de aanvang van de huurperiode.

 

Een annuleringsverzekering kan handig zijn, maar daar moet u zelf voor zorgen via bijvoorbeeld uw verzekeraar of bank.

 

 

Verplichtingen van verhuurder en huurder

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Het gehuurde mag door niet meer dan 2 personen worden bewoond.
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
De huurder verbindt er zich toe het reglement van inwendige orde van de Residentie Excelsior stipt en correct op te volgen.
In de gehuurde studio zijn geen huisdieren toegestaan en mag niet gerookt worden.
De huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Zo zal de huurder er eveneens voor zorgen dat de vuilnisbakken zijn geledigd en gereinigd. Indien bij vertrek blijkt dat de studio niet goed is onderhouden, zal de verhuurder de schoonmaakkosten, met een minimum van € 40,- in rekening brengen.
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij hij aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.

 

 

Zelf mee te brengen door de huurder

Er is een tweepersoonsdekbed (4-seizoens) en 2 hoofdkussens ter plaatse. De huurder zorgt zelf voor lakens (voor een bed van 1.40m  x 2m), kussenslopen, handdoeken en theedoeken.

 

Contactpersoon

We hebben ter plaatse een contactpersoon die u de sleutel zal overhandigen, de nodige uitleg zal geven en bij wie u terecht kan indien er  problemen zouden ontstaan.  

Mocht u bij aankomst enige schade vaststellen, zal de huurder dit onmiddellijk aan de verhuurder of diens contactpersoon melden.

Deze persoon zal voor uw vertrek de meterstanden van water en elektriciteit opnemen en de studio bekijken  alvorens de sleutels weer van u over te nemen.

 

                                            

home