Belgische kust: Middelkerke: activiteiten

 

 

 

Wandelroutes

 

 

roysfoto: zonsondergang in de polders van Middelkerke

 

 

Diverse uitgestippelde wandelroutes waarvan de kaarten te koop in de dienst van toerisme van Middelkerke.

 

Bamburgpad

afstand: 8 km

Dit wandelpad is gewijd aan de historische hoeve De Grote Bamburg.Deze hoeve heeft in het ontstaan en de geschiedenis van de gemeente Westende een voorname rol gespeeld. Samen met “De kleine Bamburg en de Vlaming Hofstede was de hoeve een eigendom van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. In 1173 werd door deze abdij begonnen met het indijken van de schorren (overspoelde gronden). Zo ontstonden deze nederzettingen en de Bamburgpolder. De Bamburghoeve is reeds bekend in 1208.

De Kleine Bamburghoeve is een historische hoevesite aan de Schuddebeurzeweg in Westende. In de 16de eeuw werd de hoeve afgesplitst van de Grote Bamburg (Bamburgstraat). Na de Eerste Wereldoorlog werd de hoeve heropgebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect Theo Raison, aansluitend bij de traditionele, regionale hoevebouw. In 1920 werd het geheel heropgebouwd en in 1995 werd de hoeve beschermd als monument.

 

 

Polderpad

afstand: 10 km

Vertrekpunt: Westende - Bad, ten zuiden van de St Theresiakapel, Badenlaan.
Dit wandelpad is voor het grootste deel gesitueerd op het grondgebied van het vroegere Lombardsijde die  eertijds een bloeiende havenstad was. Omstreeks 500 na Christus zouden de Angelsaksers zich hier gevestigd hebben en weldra een grote nederzetting vormen langs de bijzonderste uitloper van de IJzer. Het wandelpad is vooral gewijd aan het werk en leven van de polderbevolking die voor het grootste deel uit tuinders bestond.

 

 

Hoevepad

afstand: 9 km

Dit wandelpad werd uitgestippeld langsheen heel wat merkwaardige hoeven waarvan vele benamingen terug opgefrist werden. We vertrekken aan het oud-gemeentehuis van Westende aan de Westendelaan in Westende-dorp. Het wandelpad leidt u via rustige wegen langsheen heel wat merkwaardige hoeven.

 

 

Flerispad

afstand: 8 km

Dit wandelpad leidt naar de deelgemeente Wilskerke, waar we kunnen genieten van de stilte van dit landelijk dorp. Het pad begint aan de Home Pierre Julien in de Yzerlaan. Het Flerispad verwijst naar de Flerishoeve in Wilskerke. Over die hoeve doet een leuke legende de ronde. Fleris, de knecht, was een watergeest en deed niets liever dan de andere knechten en meiden pesten. De boer en de boerin gingen ten einde raad naar de dorpspastoor. De pastoor gaf hun de raad Fleris pap met look te geven. Diezelfde avond kreeg hij dus pap met look, maar hij proefde het en riep: “Aha, pap met look, Fleris verhuist en het geluk ook.” Hij verdween en diezelfde nacht brandde de hoeve af.

 

                 
Fleriskot (Flerispad)
  huis Yseland (Yselandpad)

 

 

Yselandpad

afstand 7,7 km

Het hoevepad vertrekt aan het huis Yseland, op de hoek van de Hoveniersstraat en de Lombardsijdelaan (de weg tussen Westende Dorp en Lombardsijde Dorp). Dit witte huis met puntgevel, dat oorspronkelijk gebouwd werd in 1905, kunt u bewonderen als aandenken aan de IJslandvaart in deze streek. Het wandelpad laat u met de IJslandvaart en met de natuur in de omgeving van Westende en Lombardsijde kennis maken.

 


Scorapad

afstand: 6 km

Dit wandelpad, uitgestippeld in het kader van de ruilverkaveling Spermalie, verkent het polderland ten noordoosten van het dorp Schore (deelgemeente van Middelkerke). In de routebeschrijving wordt dieper ingegaan op het ontstaan en de opbouw van het polderlandschap, de aanwezige natuur- en landschapswaarden, alsook op de talrijke waardevolle gebouwen en bezienswaardigheden langs de route.

 

 

klik hier voor de erfgoedwandeling

afstand: 3 km

 

 

klik hier voor de pokemon-go-wandeling

 

 

 

Nieuwe digitale wandelroutes in Middelkerke

Het gemeentebestuur van Middelkerke is bezig met het vernieuwen van zijn fiets- en wandelroutes. Ze nemen je mee langs 150 interessante erfgoedlocaties in Middelkerke.


De routes zijn digitaal: je kan ze downloaden op een smartphone of gps, en onderweg tonen ze je meer informatie over al die pittoreske gebouwen in Middelkerke.

Hiervoor moet je wel eerst de gepaste, maar gratis, applicatie downloaden. Ulugh voor Android, Blackberry & Windows Mobile, Guide You voor iPhone & Android en RaceYou voor iPhone.

 

bekijk hier de digitale wandelroute Kusthistories (7.5km)

klik hier om deze route te downloaden op GPS

 

bekijk hier de digitale wandelroute Ter Strepe (6km)

klik hier om deze route te downloaden op GPS

 

bekijk hier de digitale wandelroute over Fleris (10km)

klik hier om deze route te downloaden op GPS

 

bekijk hier de digitale wandelroute Schuddebeurze (8.8km)

klik hier om deze route te downloaden op GPS

 

bekijk hier de digitale wandelroute bij de IJzermonding (13km)

klik hier om deze route te downloaden op GPS

 

bekijk hier de digitale wandelroute van Slijpe (14km)

klik hier om deze route te downloaden op GPS

 

Wandelen en daarna met de tram terug

 

Groene-halte-wandelingen zijn wandelingen die starten en eindigen aan een station, bus- of tramhalte. Elke wandeling staat beschreven in een brochure die te koop is in de lijnwinkel of de dienst van toerisme of via www.groenehalte.be

 

                 

 

 

 

 

 

strandwandeling bij zonsondergang

 

 

 

 

 

home